YARDIMCI ARICI ALETLERİ

MAHMUZ

Çerçevelere gerilen teli hazır peteğe gömmek için kullanılır. Ucunda sapı olan bir dişli tekerlek şeklindedir. Pirinçten imal edilir.

ÇERÇEVE TELİ

özellikle bal süzme makinesinden geçirilen peteklerin parçalanmaması için, çerçevenin arasına tel germek gerekir. Ayrıca bu tel çok sıcak havalarda hazır petek yumuşadığı zaman sarkıp yerinden düşmemesine de yardımcı olur.

Arıcılıkta kullanılan tellerin muhakkak paslanmaz ve galvanizli olması gerekir. Bu teller kilo ile ya da çeşitli büyüklüklerde makara ile satılırlar.

ÇERÇEVE DELECEĞİ

Tel germek için çerçeve çıtalarını delmekte kullanılan aletlerdir. Çıtayı delmek için biz ya da matkap kullanılabilir.

Çok sayıda çerçeve çıtasını delmek için ise bu işe özgü çok değişik makineler yapılmıştır.

YEMLİK

Yemlik arılara yazın su, ilkbahar ve sonbaharda ise şerbet vermek için kullanılır. Çok çeşitli tipleri vardır. Plastikten, camdan ya da galvanizli saçtan imal edilirler. Genellikle üç tip yemlik bulunur.

Birincisi seyyar yemliklerdir. özellikle su vermek için arılığın herhangi bir yerine konur. ?ûerbet vermek için ise kovan üst tahtasındaki yemleme deliğinin üzerine konur.

İkinci tip yemlikler kovan üst tahtasına sabitlenmiş yemliklerdir. Genellikle tahtadan imal edilirler.

üçüncü tip yemlikler ise çerçeve şeklindedir. İçine şerbet doldurularak çerçeve gibi kovanın içine konulur. Arıları rahatsız etmeden kolayca şerbet verebileceğimiz yemlikleri herzaman tercih etmek gerekir.

ANA IZGARASI

Ana arıyı bulunduğu yerde hapsederek diğer bölümlere gitmesini önlemek için kullanılır. Ana ızgarası 4,2 mm aralıkla dizilmiş tellerden ya da aynı ölçüde üzerine delikler açılmış saçtan yapılır. Bu aralıktan işçi arılar rahatlıkla geçer, ama erkek arılarla ana arı geçemez.

Genellikle ballıklara ana arının yumurtlamasını engelleyerek peteklerin kararmasını önlemek amacıyla kullanılır. Ya da çok hızlı artan kovan nüfusunu frenleyip arıları bala çalıştırmak için kullanılır.

SIR BIÇAĞI

Bal süzme makinelerinde süzülecek olan peteklerin sırlanmış gözlerini açmak için kullanılır. Bıçak şeklinde, ya da tarak şeklinde olanları vardır. Bıçak şeklinde olanı sıcak su içinde ısıtılarak kullanılır.

Tarak şeklinde olanı ise kullanmak daha zordur ve ustalık ister.

Çok sayıda petek gözü açacaklar için geliştirilmiş elektrikli profesyonel sır bıçakları da vardır.

POLEN TUZAĞI

Kovana giren arıların arka bacaklarındaki polenleri toplamak için kullanılır. Kovan girişine konulur.

Kutu şeklindeki polen tuzağının üzerinde ancak işçi arıların girebileceği büyüklükte delikleri olan bir tabaka vardır. İşçi arı bu delikten geçerken arka ayaklarındaki polen sıyrılarak kutunun haznesine düşer. Yine polen tuzağının da çok çeşitleri vardır.

ANA ARI KAFESİ

Ana arıyı verilmek istenen kovana alıştırmak için kullanılan minyatür bir kafestir. Ana arı bu kafesin içinde olacak bir şekilde kovana konur. Bir kaç gün içinde ana arının kokusu ile kovan kokusu aynı olacağından arılar bu yeni anayı kabul ederler.

Bu iş için illaki kafes alınmasına gerek yoktur. üzerinde delikler açılmış herhangi bir kutu bu işi rahatlıkla görür